Naše služby

Naše služby


Oblasť pôsobenia našej spoločnosti:

 • Sme spoločnosť špecializujúca sa na rozvoj regiónov Slovenska s potenciálnym priemyselným rastom
 • Zameriavame sa hlavne na regióny, ktoré ponúkajú investorom štátne dotácie, s nižšou cenou pracovnej sily a optimálnou cenou priemyselných nehnuteľností / pozemkov
 • Na rozdiel od bežných realitných kancelárií naša spoločnosť kladie dôraz na individuálny prístup k zákazníkovi s cieľom sprostredkovať a zároveň poradiť / zvoliť najvhodnejšiu stratégiu pri realizácii kúpy / predaja nehnuteľností.

Ponuka služieb:

 • Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • Správa nehnuteľností – optimalizácia nákladov na správu, vykonávanie a organizácia samotnej správy. Pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností v kombinácii s jej správou dochádza k synergii a výraznému zníženiu nákladov.
 • Vypracovanie Prezentácie o regióne pre potenciálneho investora, ktorá zahŕňa aj:
  • spracovanie detailnej správy o ponúkanej nehnuteľnosti
  • špecifiká danej nehnuteľnosti, tzv. SWAT analýza
  • odhad predajnej ceny – optimalizácia celkového výnosu pre zákazníka
  • určenie reálnej ceny na trhu formou porovnávacej metódy (benchmarking)